Nabanková pozička bez registra

19.04.2011 00:06

Komu je nebanková pôžička bez registra určená:
 zamestnancom so stálym príjmom zo zamestnaní
 dôchodcom (výsluhový renta, starobný dôchodok, invalidný dôchodok)
 osobám poberajúcim rodičovský príspevok