Nebanková pôžička bez registra

19.04.2011 00:20

Nebanková pôžička bez registra je riešením pre žiadateľov, ktorí nepotrebujú vysokúčiastku, ale peniaze ihneď a banka im finančnú pomoc neposkytne (vybavenie pôžičky /úveru trvá v banke príliš dlho alebo  jej podmienky pre žiadateľa nesplniteľné). ¨

Jedná sa teda o nebankovú pôžičku, ktorá nie je sprostredkovaná bankou, ale inoufyzickou alebo právnickou osobou. Podmienky sa tu značne líšia oproti bankámklasickým, pretože je zriaďovateľ súkromnou osobou a môže si zvoliť praktickyľubovoľné požiadavky.
Čo vyžadujú nebankové pôžičky bez registra?
Nebankové pôžičky bez registra majú vždy podmienku, že vám musí mať v čase keď siBeret pôžičku minimálne 18 rokov. Musíte sa tiež preukázať dvoma preukazy totožnosti(najčastejšie sa využíva občiansky preukaz a cestovný pas). Nič ďalšieho väčšinou nie je potreba, nebankové pôžičky bez registra  dobré v tom, že nebude prešetrovalo čimáte nejaký záznam v registri dlžníkov. Do registrov dlžníkov ste sa mohli dostať, ak stemali problémy so splácaním predchádzajúcich úverov či pôžičiek.

Nebankové pôžičky výhody a nevýhody
Výhody
Pôžičky Vám poskytujú nebankové spoločnosti, čo bude asi najväčšou výhodou,pretože nebankovej spoločnosti nenahliada do bankového registra neplatičov.
Nemusíte dokladať k čomu peniaze potrebujete, čo u bankových pôžičiek väčšinoupotrebujete.
Nevýhody
Nebankové pôžičky  rizikovejšie ako bankové pôžičky a väčšinou majú vyšší úrok akoby ste dostali v banke.